Skip to content

Reglement

IN EN RONDOM

het terrein van Peco geldt het volgende reglement:

Hou je aan de regels, zo houden we het samen gezellig!

1. Alleen op vertoon van een geldig legitimatie kan men het gebouw van Peco binnenkomen.
2. Personen onder de 14 jaar worden niet toegelaten.
3. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht.
4. Het verstrekken van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan.
5. Gelden worden besteedt aan liefdadigheids doeleinden.
6. Het bestuur mag bij wangedrag het pasje intrekken.
7. Het is verboden om met glazen, flesjes en/of plastic drinkbekers het Peco gebouw te verlaten.
8. In- en om Peco is het ten strengste verboden om drugs of andere verdovende middelen te gebruiken.
9. Het bestuur is gemachtigd om personen die misbruik maken van alcohol, geen alcohol meer te verstrekken.
10. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van bezittingen van Peco-bezoekers.
11. Bij een volle zaal wordt de toegang geweigerd.
12. Beschadigingen aan gebouwen, bezittingen e.d. worden in rekening gebracht aan de veroorzaker(s).
13. Het bestuur kan het pasje intrekken bij wangedrag en/of vernielingen onderweg naar- of van Peco.
14. Bij wildplassen of het opzettelijk op de grond gooien van glazen, volgt een schorsing van twee weken.
15. Bij onacceptabel rijgedrag in de omgeving van Peco volgt een nader te bepalen schorsing.

Wij rekenen er op dat bovenstaand reglement door een ieder in acht wordt genomen en wensen jullie veel plezier in Peco.

Het Bestuur van S.J.W. Peco

Play Video